SEIKU inkubandid

SÕPS

MTÜ Mängurõõm

SÕPSi rõõmsatest käsitöömeistritest koosnev väikeste laste vanemate võrgustik loob arendavaid käsitöömänguasju beebidele ja väikelastele. Mänguasjad uuskasutavad materjale ning sisaldavad salakomponendina ekstra palju armastust! SÕPSi katusorganisatsiooni MTÜ Mängurõõmu eesmärk on oma tegevusega juhtida tähelepanu sellele, et väikelastega kodused vanemad tahaksid ja saaksid samuti paindlikult töötada ning võiksid tänu sellele hiljem tööturul konkurentsivõimelisemad olla.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Raha teenib SÕPS mänguasjade müügist, toetades seeläbi käsitöömeistrite võrgustiku tegutsemist ning makstes emadest meistritele töö eest ametlikku ja väärilist palka.

Kontaktisik: Johanna Vallistu, 527 8889/johanna@sops.ee
https://www.facebook.com/sopsdisain

Laste tervisekool

MTÜ Vireo Tervis ja Sport

Laste tervisekooli eesmärgiks on muuta liikumine/treening meeldivaks ja kaasahaaravaks ning pöörata tähelepanu laste kaasamisele terviseteemalistes aruteludes ja töötubades. Tervisekool sündis alternatiivse treeningvõimalusena neile lastele, kelle jaoks võistlusspordi treeningkoormus pole vastuvõetav ning kelle jaoks eelkõige oluline liikumisest saadav positiivne emotsioon.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Raha teenitakse laste tervisekooli pakkumisest tasulise teenusena ning saadud tulusid kasutatakse tegevuste käigushoidmiseks ja arendamiseks, et pakkuda võimalikult suurele hulgale lastest võimalust tervisekoolis käia.

Kontaktisik: Merle Leiner, 55649406/ info@vireo.ee
http://lastetervisekool.ee/

Silmaring

MTÜ Silmaring

Silmaring on veebikeskkond, kus õpilased saavad õppimise endale lihtsamaks ja huvitavamaks teha ning õpetajad leiavad materjali, mille abil oma tunnid põnevamaks muuta. Organisatsiooni laiemaks eesmärgiks on edendada haridust ja muuta kvaliteetne haridus kättesaadavaks kõigile.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Silmaring teenib raha riigieksamiteks valmistumise veebikursusi müües ja kasutab saadud tulu oma veebikeskkonna arendamiseks.

Kontaktisik: Tõnis Kusmin, 5620 3207/tonis@silmaring.ee
http://silmaring.ee/

Happy Gifts

MTÜ Sotsiaalne agentuur “Kaasaaitajad”

Happy Gifts on veebikeskkond, mis annab võimaluse abistada heategevusi nende igapäevases töös. Annetuse eest saad asja või teenuse Happy Giftsi lehelt ning võimaluse toetada näiteks Toidupanka või Eesti Loomakaitse Seltsi, et nad saaksid kasutada raha just selle tegevuse jaoks, mille tarvis neil hetkel vaja on.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Veebikeskkonnas tehtud maksed lähevad annetaja valitud heategevusorganisatsioonidele.

Kontaktisik: Piret-Klea Velleste, 503 6009/piretklea@me.com
www.happygifts.ee

Maale elama 

MTÜ Partnerlus

Maale elama eesmärgiks on muuta ühiskonna levivaid hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Nende tegevuse oluliseks eesmärgiks on ka suurendada kogukondade avatust ning võimekust end esitleda ja turundada ning muuta seeläbi elukohavahetus linnast maale kõigi seotud osapoolte jaoks võimalikult meeldivaks kogemuseks.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Algatuses osalevate kohalike omavalitsuste panusest korraldatakse iga-aastast turundusüritust “Maale elama” mess. Püsi- ja personalikulude katmiseks luuakse uus portaal, mille osad rakendused saavad olema tasulised.

Kontaktisik: Ivika Nõgel, 511 5914/ivika@vaa.ee
http://www.maale-elama.ee/

Mardu stuudio 

MTÜ Mardu stuudio

Mardu stuudio on Soomaal paiknev ideede kiirendi, mis tulevikus soovib kasvada avatud stuudiona toimivaks töökeskkonnaks loomeinimestele. Läbi loovisikute residentuuri ja koolitusprogrammide toetatakse Viljandi- ja Pärnumaa väikeettevõtjaid toote- ja teenusearenduses. Ettevõte tegeleb sotsiaalset sõnumit kandvate disainilahenduste loomisega ning sellealaste oskuste ja kogemuste jagamisega mikro- ja väikeettevõtjatele.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Mardu teenib raha oma toodete müügist ning kasutab tulu disaini ja loomemajanduse kogemuse vahendamiseks kohalikele ettevõtjatele ning teistesse ühingu eesmärgiks seatud valdkondadesse.

Kontaktisik: Anu Almik, 5058390/anu@mardu.ee
http://www.mardu.ee/

Õuelasteaed 

MTÜ Lapsed Õue

Õuelasteaed on Euroopas tunnustatud lasteaia vorm, mis esialgu Eestis veel tundmata, kuid mille eesmärgiks on tervemad ja loodussõbralikku mõtteviisiga lapsed. MTÜ Lapsed Õue soovib avada oma õuelasteaia Tartus või Tartu lähiümbruses, praktiseerida õuepedagoogikat ja ühtlasi tõsta ühiskonna tervise- ja keskkonnateadlikkust. Püüame mitte ainult luua lasteaiakohti, vaid kasvatada ka tervemaid inimesi.

Kust tuleb raha ja millist head sellega tehakse?
Raha teenib Õuelasteaed lastehoiuteenust pakkudes. Kogu ettevõtmine on suunatud sõnumi levitamisele ühiskonnas, et liiga tubane uus põlvkond on Eesti suur arengurisk.

Kontaktisik: Mari-Liis Viirsalu, 5553 0347/mariliisa@gmail.com
http://lapsedoue.blogspot.com