Meie partnerid ja rahastajad

SA Domus Dorpatensis

SEIKU asutajaks on Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, mille eesmärgiks on Eesti teaduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna juurprobleemide lahendamine. Selleks veab Domus kaht programmi: DD Akadeemia programm, mis arendab noortest inimestest ühiskondlikke võimekusi ning teiseks sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU, mille eesmärgiks on uute sotsiaalsete ettevõtete käivitamine. Nende tegevuste võimaldamiseks tegeleb Domus ka majutusteenuse pakkumise ning ruumide rendiga.

 

Meie partnerid

Tartu Loomemajanduskeskus

Tartu Loomemajanduskeskus koordineerib katusorganisatsioonina loomemajandust Tartus, jagades loomemajandusalast infot ning viies läbi erialast täiendust pakkuvaid ja muid koolitusi ning pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning inkubatsiooniteenust.

Tartu Loomemajanduskeskus asub aadressidel Kalevi 13, 15 ja 17. Hoonetes tegutseb ettevõtlusinkubaator, mis pakub loomemajanduse valdkonnas alustavatele ettevõtjatele ruume ning ärialustusteenuseid.

Loomemajanduskeskuse hooned asuvad kesklinna vahetus läheduses miljööväärtuslikus piirkonnas ning piirnevad loomeklastrisse kuuluvate kultuuriasutustega. Hoonetega kaasneb ka pargiala, kuhu on planeeritud kontserdilava ja piknikuplats.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

SEVi tegutseb kolmes üksteist täiendavas ja toetavas suunas:

liikmesorganisatsioonina: informeerides ja inspireerides liikmeid, luues ja vahendades koostööd, pakkudes koolitusi ja konsultatsioone, nõustades sotsiaalse mõju hindamise teemadel;

eestkosteorganisatsioonina: esindades liikmete ühishuve, tehes koostööd rahalise ja mitterahalise toe korraldamisel;

valdkonna arendaja ja kõneisikuna: toetades haridustegevust ja uuringuid, osaledes rahvusvahelises koostöös, informeerides avalikkust sotsiaalsest ettevõtlusest.

Heateo Sihtasutus

Heateo Sihtasutus on 2003. aastal loodud organisatsioon, mille tänaseks missiooniks on ühiskondlike probleemide lahendamine, tõstes suure mõjuga organisatsioonide tegevussuutlikkust. Sihtasutuse visioon on luua läbi strateegilise filantroopia mudeli kõikides toetusvaldkondades mõõdetav positiivne muutus.

 

Meie rahastajad

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). KÜSK toetus võimaldab spetsiifilisemalt inkubatsiooniprogrammi, mis alustas veebruaris 2014 ning kestab kuni augusti lõpuni 2014.

KÜSKi missioon on aidata organisatsioonide, uuenduslike ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.

Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Avatud Eesti Fondi toetus võimaldab viia läbi eelinkubatsiooniprogrammi (oktoober 2013 – jaanuar 2014).

Heategevuslik sihtasutus Avatud Eesti Fond (AEF) asutati 1990. aastal Ungari päritolu Ameerika filantroobi George Soros’i toetusel eesmärgiga toetada avatud ühiskonna kujunemist Eestis.

Viieteistkümnes riigis ellu viidava Vabaühenduste fondide üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Avatud Eesti Fond on EMP Vabaühenduste Fondi elluviijaks Eestis.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

2000. aastal loodud EAS edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.