SEIKU meeskond

SEIKU meeskond 2013

Kadi-Ingrid Lilles

Inkubaatori juht

Kadi on mitmete vabatahtlike organisatsioonide ja tehnoloogia-, turundus- ning kultuuriprojektide taustaga SEIKU juht. Kadi suureks motivaatoriks on särasilmsete, alustavate sotsiaalsete ettevõtjate idee teostamise toetamisest saadav positiivne emotsioon, mis sageli kaasneb just antud ettevõtete kasuliku mõju avaldumisega soovitud sihtgrupile. Vabal ajal on Kadi suur tervisespordi ja pärimusmuusika austaja ning viljeleja.

Olav Kersen

Kommunikatsioon

Olav on noorfilosoof, kes tegeleb SEIKU meeskonnas peamiselt kommunikatsiooni küsimustega. Pärit on ta Tallinnast, kuid viimase kahe aastaga on Tartust saanud tema kodu. Olles töötanud mitu aastat sotsiaalvaldkonnas, tärkas temas huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu. Vabal ajal meeldib talle rattasõit ja jooksmine, kokkamine ning kinokunsti nautimine.

Gretlin Prukk

Disain

Gretlin on Tartu ülikooli kirjaliku tõlke magistrant, kes on aastaid tegelenud saksa keele ja kultuuriga. SEIKU-s tegeleb ta disaini valdkonnaga. Pea igal vabal hetkel räägib ta söögist või valmistab enda ümber olevatele toredatele inimestele head sööki.

Kaisa Karu

Kommunikatsioon

Kaisa abistab Olavit jooksvates kommunikatsiooniülesannetes, eelkõige operatiivsete uudisnuppude kirjutamises, et töös hoida viie aasta pikkuse toimetajatöö oskused. Filoloogina peab ta oma pühaks kohuseks inimeste keelevigade kallal nokkimist. Sügisel alustas Kaisa kõrgema haridusega teist ringi Tartu Ülikoolis, kus õpib sotsioloogiat ja teeb endale selgeks ühiskonna toimimise mehhanisme. Vabal ajal tegutseb ta erinevates projektides vabatahtlikuna panustades.

Miina Mariette Küüsmaa

Ürituskorraldus

Miina ülesandeks on meeskonna töö üleüldine efektiivistamine, aidates kaasa erinevate ürituste planeerimisel ning elluviimisel. Oma peas inkubeerib Miina ideed ka ise ühel päeval sotsiaalse ettevõtluse maastikul nime tegemisest. Juuratudengina on tal vaba aega aga üsna vähe, kuid selle vähesegi veedab ta heal meelel just SEIKU tegemistes kaasa lüües.

Katre-Helena Käppa

Koolitused

Katre vastutab meeskonnas eelkõige koolituste korraldamise eest. SEIKU tegemiste kõrvalt panustab ta igapäevaselt eesti inimeste tervise edendamisese ning vabal ajal täiendab oma teadmisi ettevõtluse ja IT-ga seonduvates valdkondades. Lisaks meeldib Katrele väga reisida ja söögitegemisega katsetada.

Villem Varik

Kogukonna koordinaator

Villemi näol on tegu tõelise Hunt Kriimsilmaga, kelle igapäeva täidavad õpetajatöö Katoliku Hariduskeskuses, sotsiaalne ettevõtlus, Dokumentaalika filmifestivalide ja kultuurikvartali tegemistes aktiivne kaasalöömine ning ettevõtjaleib. Villemi vastutusaladeks SEIKUs on mitmesuguste siseürituste korraldamine ja programmilistele positiivse osaluskogemuse tagamine toetava kogukonna loomise ning haldamise kaudu.

Birgit Aasa

Juriidika

Birgit on TÜ õigusteaduskonna magistrant, kes juurat õppimas lootusega saadavate teadmiste varal vähesel või rohkemal määral maailma parandada ning nüüd seda seiklust ka SEIKUs alustamas on. Vabal ajal meeldib talle reisida, fotografeerida ja tegeleda inimõiguste kaitse seisukohalt oluliste teemade eest seismisega.