Eelinkubatsioon


NB! Eelinkubatsiooniprogramm on hetkel ümberdisainimise protsessis. Täpsem info uue kandideerimisvooru kohta on aga lähikuudel leitav sellelt lehelt.

Eelinkubatsiooniprogramm võimaldab läbida kolmekuulise äriplaani koostamise kursuse, mille jooksul saadakse algteadmised ettevõtlusest, tutvutakse süvitsi ühiskondliku probleemiga, mida lahendama asutakse ning kirjutatakse valmis oma äriplaan. Äriplaan ning selle edukas kaitsmine on ka eelduseks soovi korral inkubatsiooni edasi liikumiseks. Lisaks koolitustele sisaldab programm ka mitmeid interaktiivseid ühisüritusi, kus uusi põnevaid mõtteid koguda ja koolitustel kuuldut arutada ning praktikasse panna – kõike selleks, et osalejate individuaalseid vajadusi igati arvesse võtta.

Programm sisaldab koolitusi teemadel:
▶ sotsiaalne ettevõtlus ja ühiskondliku mõju hindamine
▶ veebikeskkonna iPlanner kasutamine ja äriplaani ülesehitus
▶ turundus
▶ raamatupidamine
▶ finantsprognoosimine ja -planeerimine
▶ ärimudelid ning -strateegiad
▶ stardikapitali leidmine ja ettevõtte asutamine

Programmi maht: 40 akadeemilist tundi loenguid, kuni 5 tundi individuaalkonsultatsiooni (sõltub äriplaani teemast ja kirjutaja küpsusest) ja vähemalt 40 tundi kodutööd oma äriplaani kirjutamisel.

Eelinkubatsioonis pakutavad teenused:

▶ Ettevõtluskonsultatsioon ja nõustamine (turundus, meediasuhtlus, toetusmeetmed jms).
▶ Koolitused, seminarid.
▶ Külaliskoht ja tasuta traadita internet Raekoja platsis asuvas SEIKU ühiskontoris
▶ Ühisturundus (ühiskontori turundussündmused, koduleht, trükised, meediasuhtlus, sotsiaalvõrgustik, rahvusvahelised ühisprojektid).
▶ Tasuta seminari- ja koosolekuruumide kasutus.

Eelinkubatsioonipaketi hind osalejale on 120 eurot (sh käibemaks). Eelinkubatsiooniprogrammi eest küsitav tasu on kui investeering Sinu tulevasse ettevõttesse – SEIKU meeskond annab omalt poolt maksimumi, et Sa suudaksid arendada elujõulise ning eduka sotsiaalse ettevõtte, mis võimaldaks Sulle ka ettevõtjana konkurentsivõimelise palga.

Programm viidi sügisel 2013 läbi Avatud Eesti Fondi toetusel ja koostöös Tartu Loomemajanduseskuse, Heateo Sihtasutuse ning Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga.