SEIKU tervitab uusi inkubante!

24. jaanuaril kaitses valdkonna praktikutest ning asjatundjatest komisjoni ees edukalt enda põhjalikult läbimõeldud sotsiaalse ettevõtluse ärikontseptsiooni 8 meeskonda, kelle näol nüüd SEIKU enda esimest inkubatsioonilendu tervitab!

inkubatsioon_pilt

Enda põnevat ettevõtlusseiklust sotsiaalse ettevõtte käivitamisel ja arendamisel alustavad meeskonnad järgmiste ideedega:

▶ käsitööna valmistatud kodumaiste arendavate beebimänguasjade tootmine, pakkudes lisasissetuleku teenimise võimalust noortele lapsevanematele;
▶ laste keskkonnateadlikkust ja tervislikku seisundit parendava, lasteaiakohtade nappust leevendava alternatiivse lastehoiuteenuse pakkumine;
▶ laste tervisekooli teenuse pakkumine eesmärgiga suurendada laste füüsilist aktiivsust ning positiivset suhtumist liikumisse;
▶ maaeluhuviliste toetamine maale elama asumise protsessis ning maakogukondade võimekuse suurendamine enda turundamiseks antud huvigrupile;
▶ heategevust toetava e-ostukeskkonna loomine;
▶ maapiirkonna uusasukate sisseelamise toetamine läbi vanade talumajade rekonstrueerimisteenuse pakkumise;
▶ veebiõppekeskkonna ja videoõppematerjalide loomine hariduse interaktiivsemaks ning noorte jaoks huvitavamaks tegemiseks;
▶ Soomaale avatud stuudio põhimõttel töötava inkubatsiooni- ja loomekeskuse loomise toetamine läbi sotsiaalse disainiettevõtluse.

Valiku langetanud komisjoni kuulusid KÜSKi vabaühenduste toetusprogrammi juht Mari-Liis Dolenko, endine sotsiaalne ettevõtja ning Swedbank Investeerimisfondide äritoe valdkonnajuht Kaarel Roosa, sotsiaalse ettevõtte Tagurpidi Lavka tegevjuht ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige Riinu Lepa, sotsiaalse ettevõtte Meditech Estonia üks eestvedajaid Paavo Ala ning SEIKU juht Kadi-Ingrid Lilles.

SEIKU tänab kõiki kandideerinuid ning soovib edu ja jõudu valituks osutunud inkubantidele nende tegemistes, millega ka kaasaelajaid kindlasti enda uudisrubriigi kaudu kursis hakkame hoidma!

1 kommentaar

  1. […] Missugused ideed pääsesid SEIKU inkubatsiooniprogrammi, saab lugeda SEIKU kodulehelt. […]

Comments are closed.