Eelinkubatsiooni kokkuvõtteks

DSC_0217

Eelinkubatsiooniprogramm on selleks korraks läbi saanud. Meiega püsisid lõpuni välja kaheksa ideed, mis ei tähenda aga seda nagu oleks teised programmi alustanud oma ettevõtmised maha matnud. Programmi jooksul sai kõigile osalejatele selgeks oma idee tegelik fookus ja viis, kuidas seda kõige paremini ellu viia. Meil toimus seltskondlikke ühisüritusi, partnerasutuste külastusi, koolitusi ja nõustamisi.

DSC_1388

Lõpetanute seas olid:

  • Minna ja Raul ideega rajada Tartusse taimetoidu kohvik-kogukonnakeskus
  • Liina ja Rihhard, kes plaanivad Tartu kesklinnas avada kiire supi edasimüügi koha, kus töötaksid erivajadusega inimesed.
  • Siim ja Hele, kes asuvad tegelema noorte tööturule aitamisega läbi programmi, mis vahendaks ja looks toetatud töökohti.
  • Maarja ja Kaja plaaniga pakkuda huvihariduslikke kostümeeritud ja ajastukohaseid “rännakuid minevikku”, muutes taolise haridusliku meelelahutuse ka vähekindlustatud perede lastele kättesaadavaks.
  • Tõnis ja Marge, kes proovivad suurendada noorte õpihuvi ja õppeedukust läbi õppevideode ja muude interaktiivsete lahenduste.
  • Anu, kes plaanib luua väikeettevõtete toetamiseks tõmbekeskustest eemalasuvat ja stuudiona toimivat inkubatsiooni-, õppe- ja loomekeskust.
  • Laura ideega panna käima hariduse arendamise fond, mis pakuks ettevõtetele end vahendajaks üldhariduskoolide tegevuste toetamisel, aidates kaasa ka ettevõtete vastutustundlikkuse suurendamisele.
  • Kadi, kes tegeleb multimeediumist huvitatud noorte jaoks interaktiivsete noorsootöö vahendite ja meetodite väljatöötamisega.

Eelinkubatsiooniprogramm pakkus personaalseid ja rakenduslikke kohtumisi kogenud ettevõtjatega, koolitusi, mille näol omandasid eelinkubandid vajalikke oskusi ja infot, ning ettevõtlusnõustaja professionaalset konsulatatsiooni.

Täname kõiki, kes tundsid SEIKU tegemiste vastu huvi ja otsustasid eelinkubatsiooniprogrammis osaleda. Samuti soovime tänada kõiki, kelle abil programm teoks sai, meie koostööpartnereid ja kõiki koolitajaid ning ettevõtlike inimesi, kes käisid meiega oma kogemusi jagamas. Suur tänu ka meie eelinkubatsiooni ettevõtlusnõustajale Enele. Järgmine eelinkubatsioon alustab juba septembris 2014!

DSC_0051