Tahaksid proovida sotsiaalset ettevõtlust?

MIS ON SEIKU?

SEIKU on Tartus tegutsev sotsiaalse ettevõtluse inkubaator. Meie eesmärgiks on, et Eestis oleks rohkem selliseid ettevõtteid, mis lahendavad ühiskonna probleeme. Selleks pakume tudengitele võimalust proovida mõne kuu jooksul sotsiaalset ettevõtlust meie programmis.

MIS ON SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS?

Lühidalt – selline ettevõtmine, mis teenib raha, müües mõnd teenust või toodet, kuid mille põhieesmärk on ühiskonnas konkreetse probleemi lahendamine. Läti näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest võid vaadata alljärgnevast videost:

Hea ülevaate sotsiaalsest ettevõtlusest ning selle hetkeseisust Eestis saad ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kodulehelt.

KUIDAS SEIKU TÖÖTAB?

SEIKU programm (toimub veebruar-mai 2015) põhineb disainimõtlemise protsessil. Oleme oma programmi seminaride ja meetodite aluseks võtnud IDEO Design Kit-i (avaneb uues aknas).

Disainimõtlemise protsess algab sihtgrupi probleemist võimalikult täpselt arusaamisest ning alles siis liigub edasi ideede väljatöötamise juurde. Fookuses on vajaduste mõistmine, mõista püüdmine ning samm-sammult idee arendamine. Protsess näeb välja selline:

1. EMPAATIA – Kõigepealt püütakse saada võimalikult hea arusaamine sihtgrupi vajadusest ja probleemist. Seda läbi ettevalmistava uurimise, sihtgruppi kuuluvate inimestega kohtumise ja intervjueerimise, vaatluse ning osaluse.

2. DEFINEERIMINE – Esimesest etapist kogutud info analüüsitakse koos läbi ning püütakse sealt tuletada põhimõtted, millest edasises tootearenduses peaks lähtuma. Selles osas pannakse paika peamine loogika, kuidas sihtgrupi probleemi põhimõtteliselt lahendada saaks.

3. IDEEDE GENEREERIMINE – Lähtuvalt sõnastatud põhimõtetest hakatakse genereerima võimalikult palju erinevaid konkreetseid ideid, kuidas probleemi lahendada saaks. Pidevalt võrreldakse ideid esialgu sõnastatud põhimõtetega.

4. PROTOTÜÜBI LOOMINE – Ideest liigutakse edasi käega katsutava esmase tooteni. Prototüüp ei pea olema töötav, piisab lihtsalt peamiste füüsiliste omaduste simuleerimisest.

5. TESTIMINE – Prototüüpi ei jäeta lihtsalt enda kasutuseks, vaid minnakse sellega tagasi sihtgrupi juurde ja lastakse neil tagasisidet anda sellele enne kui päris toote valmimiseni jõutakse.

Meie programm lõppeb suure tutvustuspäevaga, kus meeskonnad tutvustavad oma toodet/teenust avalikul üritusel inkubaatorite esindajatele ja teistele huvilistele.

Sellisest protsessist annab hea ülevaade ka järgnev video: